Dreyer van Zyl Game
Online Auction Info

AFRIKAANS:  (please scroll down for English)
Hierdie algemene inligting verduidelik hoe ons aanlyn veiling werk.  Dit vervang egter nie ons veilingvoorwaardes nie.
 
DVZ Game het op 28 Mei 2015 ons eerste aanlyn swartwitpens- en bastergemsbok bulveiling aangebied.  Ons sal van tyd tot tyd weer veilings aanbied soos nodig.
Ons is deurentyd oop vir registrasie om deel te neem aan die veiling.  U hoef nie te registreer om die veilings te kan volg nie.  Registrasie vind aanlyn plaas, deur die "Login/Register" skakel op ons webblad spyskaart te volg.  Indien u enigsins sukkel om te registreer, moet asb. nie huiwer om Anndri Garrett by info@dreyervanzyl.com of 072 080 3883 te kontak nie. 
Ons wil graag hê die veiling moet 'n sukses wees en ons sal enige terugvoer baie waardeer.
 
Nadat u geregistreer het, word daar 'n epos na u epos-adres gestuur, met 'n skakel waarop u moet kliek, om te bevestig dat u epos-adres geregmatig gebruik is.
Daarna sal ons u aansoek goedkeur, en sal u kan aanmeld ("log in") op ons webblad, en deelneem aan die veiling.
 
Botte word aanlyn geplaas, en die huidige hoogste biër se naam en dorp verskyn saam met sy bod (u kan 'n skuilnaam gebruik, maar ons moedig u aan om u regte naam te gebruik asb.).  Indien iemand 'n bod plaas in die laaste tien minute voor die lot sluit, skuif die sluitingstyd outomaties met 10 minute aan.  Dit dien dus geen doel om tot op die nippertjie te wag om u bod te plaas nie.  
 
Ons sluit aflewering op ons risiko landswyd in by die prys, tensy spesifiek anders vermeld vir 'n lot.

 
 
ENGLISH:
This general information explains how our online auction will work.  It does not replace our auction Terms and Conditions.
 
DVZ Game presented our first online sable and Roan bull auction on 28 May 2015.  We will present auctions for our won animals from time to time.  We are open throughout for registration.  Registration takes place online, by following the "Login/Register" link from the menu of our website.  You do not have to register to follow our auctions.  If you have any trouble registering , please do not hesitate to contact Anndri Garrett at info@dreyervanzyl.com or phone on 072 080 3883.  We really would like the auction to be a success and would appreciate any feedback.
 
After you have registered, an email will be sent to your email address, with a link that you will need to click in order to verify that it was your email address  used for registration with your permission.  Then we will enable you to take part in the auction and you will be able to login and place bids.
 
Bids are placed online and the current highest bid and bidder for every lot will be displayed alongside the bidder's location.  You may use an alias, but we would prefer if you bid under your real name.
If someone were to place in the last 10 minutes before closing time, the closing time will automatically be extended by 10 minutes.
 
We include delivery at our risk country wide, unless specifically stated otherwise for a lot.

 

 


 
Create Design
5.4 (1.1)
Photography copyright Dreyer van Zyl ©